Workshops en co-creatie

Studiomeiboom gelooft in partnership en co-creatie. Bij openheid, dialoog en gelijkwaardigheid in het ontwikkelen van een plan, advies of product ontstaan de beste resultaten. In een gestructureerd maar creatief proces zoals workshops kunnen complexe vraagstukken of transitieprocessen worden behandeld of begeleid.

Zo werkten we onder meer voor de opening van het Hoekenrode plein in Amsterdam Zuidoost. Tijdens meerdere sessies met diverse stakeholders kwamen we tot duidelijke uitgangspunten voor de gewenste identiteit van het plein en een verassend medium voor de programmering en opening.

Workshops en co-creatie zijn niet alleen belangrijk om een gebied duidelijker op de kaart te zetten, maar ook om de branding en merkidentiteit scherper te krijgen. Dit deden we voor NRC Media en de VPRO, maar bijvoorbeeld ook voor kantoorinrichter Ahrend. In een wereld waarin het ontwerpen en produceren van kantoormeubels niet voldoende meer is om je te onderscheiden van je concurrentie, ging het er om zich anders te positioneren. Het niet meer alleen te hebben over ergonomisch zitten, maar vooral ook over het nieuwe werken.

Ahrend-workshop

Een ander voorbeeld waarin we middels workshops mensen lieten participeren is het eigen initiatief Metro Movies. Middels diverse sessies leerden we mensen eigen korte films te maken via actuele en relevante thema’s om daarmee zichzelf en hun woongebied beter te definiëren. Deze films werden dan weer getoond -en zo nodig besproken- tijdens het festival.

Metro_Movies-workshops-2

MetroMovies-napraat