Projectcase Metro Movies

MetroMovies

Studiomeiboom ziet mogelijkheden en uitdagingen om openbare ruimtes te (her)gebruiken. Om betekenisvolle plekken te creëren waardoor mensen zich meer betrokken gaan voelen met elkaar en de omgeving waarin ze wonen en werken: een inhoudelijk gestuurde manier van gebiedsontwikkeling en promotie. Voor Amsterdam Zuidoost stelt het zich de opdracht om twee door metro- en spoorlijn gedeelde werelden te verbinden alsmede deze gebieden –al is het voor even- dichter bij de rest van Amsterdam te brengen. Studiomeiboom ontwikkelt het concept en de naam, werft de fondsen, doet de communicatie en begeleidt zowel zakelijk als creatief het project.

Concept – Connecting and Celebrating the City
De metro verbindt de stad. Maar kan deze ook scheiden. Voor Amsterdam Zuidoost geldt dat metrolijn 54 en de spoorverbinding tussen Amsterdam en Utrecht het stadsdeel in twee delen scheidt. Dit wordt nog versterkt door de verschillende leef- en woonfuncties die deze gebieden kenmerken. De metrohaltes zijn daarin de enige plekken waar deze twee werelden elkaar ontmoeten. Dé plek om nieuwe en betekenisvolle situaties te creëren. Metro Movies wordt zo’n betekenisvolle situatie: een pop-up korte film festival met als centraal thema de stad. De keuze voor dit thema wordt ingegeven omdat de stad als organisch mechanisme een ideeën generator is. Hier komen mensen bij elkaar, delen hun dromen en wensen en genereren daarmee nieuwe ideeën. Metro staat daarbij niet alleen voor de metro als verbindend element, maar ook voor Metropolitan. Metro Movies is een merk dat zich op een verbindende en inspirerende manier wil verhouden tot de stad: Connecting and Celebrating the City

Uitwerking – Placemaking
Voor de uitwerking zoekt Studiomeiboom samenwerking met partijen die al in het gebied opereren zoals Glamourmanifest en Heesterveld Creative Community. Ook worden partijen gezocht die middels film, locatie en thema gerelateerde inhoud kunnen leveren. De keuze voor korte films wordt ingegeven om voorbijgangers de mogelijkheid te bieden een film in z’n geheel te kunnen bekijken voordat men de reis voortzet. Verder biedt de keuze voor korte films animatoren en filmmakers sneller de gelegenheid om Metro Movies als podium te gebruiken.

Eerste schetsen en ideeën voor een tribune van kratjes.

Eerste editie Metro Movies 2013.

Afterfilm van tweede editie Metro Movies 2014.

Editie Metro Movies 2015

Resultaat – Publieke ruimte die verbindt
Het resultaat van Metro Movies is een avond waarbij mensen van zowel Amstel III, de stad als de Bijlmermeer de verbindende kracht ervaren van de metro. Voor een aantal uren wordt het metrostation niet als een onpersoonlijke plek ervaren, maar als een ruimte van betekenis waar mensen even stilstaan bij zichzelf, bij de ander en bij de stad waarin ze leven.

Voor meer informatie over het basisidee en de eerste uitvoering raadpleeg onderstaande presentatie of download deze via Slideshare.