Kort interview met Saskia Beer

Al sinds 2009 werkt ze als architect in het kantorengebied Amstel III van Amsterdam Zuidoost. Eerst onder de naam Glamourmanifest, nu onder de naam ZO!City. Haar uitdaging is om Amstel III van nieuw elan te voorzien. Dat wil ze samen met anderen doen via een interactief online gebiedsdashboard, waarop ideeën en initiatieven kunnen worden gedeeld. Ik deel met haar de mening dat steden aantrekkelijker en leefbaarder kunnen worden gemaakt en stelde haar enkele vragen.

Wat is er veranderd sinds Glamourmanifest, ZO!City is geworden?
De reden voor de naamswijziging was het feit dat wij steeds meer initiatief en betrokkenheid in het gebied bespeurden en het belangrijk vonden om de aandacht van ons als kwartiermakers door te leiden naar het gebied, de lokale community en hun activiteiten zelf. We merkten bij een toenemend aantal van onze lokale partners dat zij zich goed konden identificeren met de doelen en aanpak van Glamourmanifest, maar niet met de naam. Glamourmanifest heeft zijn doel bereikt als agenderende en activerende campagne en nu is het gebied rijp voor een breder gebiedseigen platform. De belangrijkste verandering sinds de naamswijziging is de introductie van het door mij nieuw ontwikkelde interactieve online gebiedsdashboard TransformCity®. Burgers, bedrijven, eigenaren, projectontwikkelaars, lokale organisaties en de gemeente kunnen nu rechtstreeks informatie uitwisselen, plannen delen en samenwerken aan de realisatie van concrete projecten. Met de tool is de transformatie van het gebied een transparant en dynamisch avontuur geworden, waaraan iedereen via het internet op ieder moment kan meedoen.

Wat moet er volgens jou veranderen in Nederland?
Meer directe samenwerking en co-creatie tussen professionals en gebruikers en belanghebbenden, in ieder geval als het over de bebouwde omgeving van onze steden gaat. Ik heb gemerkt wat voor goede ideeën er vaak zitten bij mensen in een gebied. Ze zijn geen ontwerper, maar kennen hun eigen dagelijkse ervaring als geen ander en kunnen daar soms fantastische dingen voor bedenken. Wat er moet veranderen is dat het bewustzijn veel groter moet worden gemaakt dat zij deze ideeën ook echt kunnen uiten en dat ze zelfs echt tot verandering kunnen leiden. Volgens mij ligt er een enorm creatief potentieel in Nederland dat nu nog niet wordt aangesproken. Stel je voor hoe leuk onze steden dan kunnen worden?

Door wie of wat raak jij geïnspireerd?
Door positieve mensen die niet bang zijn om iets nieuws te proberen wat andere mensen misschien gek vinden. Voor inspiratie lees ik ook graag, vooral romans. Ik bezoek regelmatig het Stedelijk Museum, bij voorkeur in mijn eentje, om even los te zijn van de dagelijkse beslommeringen en op een ander niveau geprikkeld te worden. Vaak kom ik er met nieuwe ideeën en inzichten vandaan.

Wat betekent vernieuwing voor jou? Welke waarde heeft het?
Vernieuwing gaat voor mij vooral over het besef dat dingen niet per se hoeven te zijn zoals ze nu zijn. Als iets niet werkt of je niet bevalt, zoom dan even uit en kijk hoe het anders zou kunnen. Soms zit vernieuwing in heel kleine en simpele dingen, maar hebben ze enorme impact omdat ze een serieus probleem oplossen. Vernieuwing gaat dus ook over het vertrouwen in jezelf en in de mensen om je heen dat je (samen) dingen kunt veranderen.

Hoe ziet volgens jou de toekomst van de architectuur eruit?
Die zal veel diverser worden. We hebben zoveel gebouwd dat we niet oneindig kunnen doorbouwen. Er is simpelweg niet genoeg te bouwen voor alle afgestudeerde architecten. Ik denk dus dat je architectuur op veel nieuwe plekken en manieren gaat terugzien. ZO!City is in zekere zin ook nog steeds architectuur, alleen ontwerp ik nu processen, gereedschappen en zin in verandering.