Evenementen om een leefbare stad te programmeren

Op 25, 26 en 27 augustus 2017 vindt Bijlmerbios weer plaats onder metrostation Kraaiennest. Hieronder een korte uitleg waarom evenementen een belangrijke rol moeten spelen in de ontwikkeling en waardering van de stad. Ik haak daarbij in op mijn eerdere stuk over ‘Ruimte voor initiatief’.

Door verdichting wordt de openbare ruimte intensiever gebruikt en staat zowel de hoeveelheid ruimte als de kwaliteit steeds meer onder druk. Echter, publieke ruimtes zijn zeer belangrijk voor ontmoetingen tussen verschillende groepen mensen, uitwisseling van ideeën, veiligheid en de economie. Om de kwaliteit van een stad te waarborgen moeten we daarom minder redeneren vanuit de hardware van de stad zoals steen en beton, maar meer vanuit de software: de mensen die er wonen en/of werken. Hun bewegingen en activiteiten die ze al dan niet samen doen. Dit betekent kiezen voor een stad waarin letterlijk en figuurlijk ruimte is om te programmeren. Een visie waarbij evenementen een belangrijke rol spelen.

Op diverse manieren kan een evenement een impuls geven aan de verbetering van de stad. Steden die als bruisend ervaren worden, hebben vaak een hoge evenementen ‘dichtheid’. Tegelijkertijd wordt een mate van ruimte en groen als zeer prettig ervaren. Kunst is daarom om deze publieke ruimtes open en toch actief te houden. Een tijdelijk evenement, groot of klein, kan hierop prima inspelen.

Los van deze manier van inspelen op de waardering van je leefomgeving dragen evenementen direct en indirect ook bij aan de hardware van de stad: een betere bezetting van je vastgoed of verbetering van de infrastructuur.

Het mooie bij evenementen is dat mensen een centrale rol spelen. Mensen die het evenement organiseren, maar ook zij die het bezoeken. In eerste instantie de directe bewoners, maar niet alleen zij, want er komen ook gasten, vrienden en vreemden. Soms dichtbij, maar soms ook uit hele andere delen van het land. Soms zelfs uit de hele wereld!

Natuurlijk zijn evenementen niet zo permanent als gebouwen, maar daar ligt precies het voordeel. Je kunt ze laten groeien en aanpassen of zelfs aanvullen met nieuwe evenementen, al naar gelang behoeftes en ontwikkelingen. Net als de software op je device.