Doop Amstel3 om naar Bijlmer-West

We zitten aan het einde van de viering van 50 jaar Bijlmer en los van het feestje kunnen we stellen dat de Bijlmer weer booming is. Na de eerste bouw zakte de Bijlmer van droomwijk naar probleemgebied, maar het imago zit weer in de lift. Niet in de laatste plaats door de noodzakelijke groei van Amsterdam en de daarbij horende investeringen. Zo moeten er in de aankomende jaren vele duizenden nieuwe woningen worden gebouwd in dit deel van Amsterdam.
En laat nu het grootste gedeelte van die woningen gerealiseerd worden in een aan de Bijlmer grenzend gebied: Amstel 3.

Om de nieuwe ambities en mogelijkheden in dit gebied te promoten, dient er een goede naam te worden ontwikkeld. Amstel 3 klinkt daarvoor te technocratisch en te koud. Bijlmer-West zou daarbij een goed alternatief zijn. Dit klinkt in marketingtermen onlogisch gezien het imago, maar vanuit merkdenken waarin visie centraal staat niet zo heel erg raar. Hieronder zal ik uitleggen waarom.

Stedenbouwkundig is ooit bedacht dat de Bijlmer en Amstel 3 gescheiden moesten worden. Functionalisme, waarbij wonen, werken en recreëren niet met elkaar verweven mocht worden. In dit geval nog eens benadrukt door een spoorlijn die de gebieden verdeeld. Vandaag de dag weet men echter dat dit functionalisme niet ten goede komt aan een levendige stad. Sterker, beloftes voor een stad van de toekomst worden naast duurzaamheidsopgaves juist gebouwd op het mengen van wonen, werken en recreëren. Zo ook Amstel 3. En laat de belofte ‘stad van de toekomst’ nu ook de belofte zijn die de Bijlmer ooit gebruikte.

Gezien een door de gemeente gestelde opdracht om deze gebieden werkelijk met elkaar te verbinden waarbij de spoorlijn als ‘ruggengraat‘ dient –en omdat we reeds Bijlmer-Oost en Bijlmer-Centrum hebben–, zou het niet gek zijn om Amstel 3 om te dopen naar Bijlmer-West. Juist met het oog op de toekomst.

Op zondag 25 november vindt als afsluiting van de viering 50 jaar Bijlmer in het Bijlmer Parktheater een slotgesprek plaats met als titel ‘Show us the future’. Hierin staat de toekomst van de Bijlmer centraal.