Projectcase Rijkswaterstaat Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel is een 4 km lange verkeerstunnel in Amsterdam Zuidoost en wordt medio 2020 in gebruik genomen. De tunnel is door Rijkswaterstaat aangelegd om de bestaande A9 te verzinken, zodat de stadsdelen Bijlmer en Gaasperdam meer met elkaar in verbinding staan. Dit wordt mede ondersteund doordat er in de nabije toekomst op en naast de tunnel ruimte vrijkomt voor wonen en recreëren.

Opdracht
Na het succes in 2018 van Metro Movies in de Gaasperdammertunnel, kwam Rijkswaterstaat met de vraag om het festival ook voor 2019 in de tunnel te laten plaatsvinden. Echter nu aangevuld met een congres van het COB (Centrum Ondergronds Bouwen). Studiomeiboom werkte in samenwerking met het COB aan de productie voor het congres en verzorgde daarnaast de productie, programmering en communicatie voor Metro Movies 2019.

Concept – Nieuwe verbindingen
Als dragend thema voor de programmering werd verbinding gekozen, een thema passend bij de gedachte achter de tunnel. Om dit thema te versterken werd er gekozen om het congres over te laten lopen in het filmfestival middels een debat. Dit debat ging over de veranderende sociaal-maatschappelijke verhoudingen in de grote steden en de vraag hoe deze tot nieuwe verbindingen kan leiden. Verder waren er naast filmvertoningen een galerie, modeshow, muziekperformances en diverse gesprekken en presentaties. Ga voor een uitgebreid overzicht van het programma naar de nieuwe website van Metro Movies.Diverse sprekers en artiesten die invulling gaven aan het debat, de filmprogrammering, galerie, modeshow en muziekperformance van Metro Movies.

Resultaat – Voorbij een tunnelvisie en meer verbonden met de omgeving
Met de tunnel als bijzondere locatie en medium werd in drie dagen tijd de kijk van beleidsmakers en cultuurliefhebbers op het gebied van ondergronds bouwen, infrastructuur en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen letterlijk en figuurlijk verbreed en verdiept. Hierdoor positioneert Rijkswaterstaat zich als een organisatie die meer verbonden is met de omgeving en oog heeft voor actuele ontwikkelingen.
Aankleding en diverse activiteiten binnen en buiten de tunnel. Van rondleidingen tot skateworkshops en VR-presentaties.