Projectcase BFAS/Placemaking Plus

Placemaking wordt vandaag de dag als de manier gezien om bottom-up stedelijke gebieden te ontwikkelen. Placemaking Plus is een belangrijke speler in dit veld en onderdeel van BFAS architectuur en stedenbouw. Echter, omdat voor veel mensen onduidelijk is dat er een relatie is tussen beide organisaties, ging het erom daar helderheid in te brengen.

Subbranding als merkstrategie
De eerste stap was duidelijk te krijgen in hoe klanten beide organisaties beleven en of er sprake is van gedeelde kernwaarden binnen beide organisaties. Gevolgd door positioneringsessies ontstonden hiermee belangrijke inzichten in de organisatievorm en de daaruit voortvloeiende merkstrategie.
In plaats voor een nieuwe overkoepelende naam te kiezen, werd besloten voor een merkstructuur waarbij beide namen gehandhaafd blijven, maar in vorm duidelijk een relatie hebben. Placemaking Plus als sub brand van BFAS. Een manier voor BFAS om zich als hoofdmerk duidelijker te profileren binnen het gebied van placemaking en daarmee klanten een volledige dienstverlening aan te bieden voor stedelijke ontwikkeling. Van stedenbouw tot architectuur en placemaking.

Merkconcept – Livable + Lovable
Bij een nieuwe merkstructuur hoort naast een nieuw ontwerp, ook een nieuw merkverhaal. Een verhaal wat samengevat is in de pay-off ‘Livable + Lovable’. Een verhaal gebouwd op de optelsom van kwaliteiten door enerzijds architectuur en stedenbouw en anderzijds placemaking, middels een ‘+’. Een plus die op vele manieren leidraad is in de visuele stijl van BFAS en Placemaking Plus. En daarmee zowel in vorm als inhoud invulling geeft aan de belofte naar verschillende markten en doelgroepen.


Boven: oude en nieuwe logo’s, waarbij de nieuwe logo’s zelfs kunnen functioneren als sjabloon voor actuele of relevante projecten. Onder: uitwerking naar diverse middelen.