Workshops en co-creatie

Studiomeiboom gelooft in partnership en co-creatie. Bij openheid, dialoog en gelijkwaardigheid in het ontwikkelen van een plan, advies of product ontstaan de beste resultaten. In een gestructureerd maar creatief proces zoals workshops kunnen complexe vraagstukken worden behandeld of transitieprocessen worden begeleid. Zo werkten we onder meer voor de opening van het Hoekenrode plein in Amsterdam Zuidoost. Tijdens meerdere sessies met diverse stakeholders kwamen we tot duidelijke uitgangspunten voor de gewenste identiteit van het plein en een verassend medium voor de programmering en opening.

Een ander voorbeeld waarin we middels workshops mensen lieten participeren is het eigen initiatief Metro Movies, een ééndaags filmfestival onder metrostation Bullewijk. Middels diverse sessies leren we mensen eigen korte films te maken over actuele en relevante thema’s. Deze films worden dan weer getoond -en zo nodig besproken- tijdens het festival.

Metro_Movies-workshops-2

MetroMovies-napraat