Projectcase NRC Media

NRC Media is een Nederlandse mediagroep en beheert de kranten NRC Handelsblad, NRC.Next en NRC De Week. Door het succes van NRC.Next, de ontwikkelingen rondom digitale media en het beter duiden waar de verschillende diensten en producten voor staan, moet er duidelijkheid komen in de merkportfolio.


Aanpak

Vanuit de bestaande missie en visie onderzoeken we de organisatiestructuur om duidelijk te krijgen waar verantwoordelijkheden en mogelijkheden liggen. Op die wijze maken we zichtbaar of er ruimte is voor een merk met diverse submerken of één merk met verschillende producten en diensten. Daarnaast verzamelen we informatie over specifieke product- en dienstkenmerken als ook van de doelgroepen die ze bedienen. Via workshops geven we inzicht in de mogelijkheden voor verschillende merkstructuren en strategieën.


Hoofdlijnen advies:
• Behoud cq benadruk onderscheid tussen marktmerken. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroepen maar voor een klein gedeelte overeen komen.
• Ontwikkel NRC/NRC Media als overkoepelend merk. Overlap zit in de kern van het merk, maar niet in de uitwerking.

Resultaat

Als resultaat ligt er een advies voor een merkstrategie om de naam NRC centraal te stellen en voor samenhang een eenduidige beeldtaal te gebruiken. Daarnaast echter wel NRC Handelsblad en NRC.Next als submerken onderscheidend tot elkaar te positioneren via verschillende websites. Dit om de verschillende behoeftes van de doelgroepen goed te bedienen. Het advies is de opmaat voor een nieuwe huisstijl en merkcampagne.