Projectcase Zuidoost is ZO!

Amsterdam Zuidoost is een divers gebied. Nergens anders in Nederland wonen zoveel nationaliteiten samen. Daarnaast is het qua ruimtelijke opzet enorm gedifferentieerd. Iedereen kent de Bijlmermeer, een gebied met een twijfelachtig imago, waar men sinds de jaren negentig bezig is met sociale verbeteringen en architectonische vernieuwingen. Maar Amsterdam Zuidoost is -naast de Bijlmer- vele malen groter en herbergt zoveel meer.

Opdracht – meer zelfbewustzijn en trots
Ontwikkel voor Amsterdam Zuidoost een campagnestijl die de diversiteit weergeeft, maar het gebied toch als een geheel neerzet. Zorg daarbij voor imagoverbetering  bij mensen buiten Zuidoost zodat ze het gebied frequenter bezoeken of eerder bereidt zijn zich er te vestigen. En maak dat mensen binnen dit stadsdeel het gebied zelfbewuster en met meer trots dragen. Hanteer daarbij kernbegrippen als kracht, duurzaamheid, durf en dialoog.

Concept – Zuidoost is ZO!
Zuidoost is ZO! Het begrip Zuidoost wordt vaak afgekort naar Z.O. wat zich leest als ‘Zo’. ZO! –in kapitalen en met uitroepsteken– staat voor kracht en is uitgesproken. Verder heeft het lef en durf in zich. Allemaal begrippen die als positief worden ervaren. Door dit woord te hanteren in relatie tot andere begrippen of in bepaalde zinsconstructies ontstaat er een herkenbare campagne die niet gebonden is aan één slogan. Op deze wijze kan er voor verschillende doelgroepen verschillende boodschappen worden ontwikkeld. En kan het toch als één herkenbaar geheel worden gecommuniceerd.

Uitwerking – Blauwdruk voor anderen
Studiomeiboom stelde op eigen initiatief deze campagne, identiteit en merkconcept voor in 2008 bij de citymarketing en het stadsdeel. Voor de citymarketing, vertegenwoordigd in Zuidoost Partners, werden naar aanleiding van dit voorstel enkele kleine middelen ontwikkelt. In 2011 leidde het conceptvoorstel tot een verder onderzoek naar middelen en mogelijkheden voor het stadsdeel. Door diverse ontwikkelingen binnen en buiten Zuidoost komt het niet tot een samenhangende communicatiestijl of strategie. Wel blijft het conceptvoorstel een inspiratiebron en blauwdruk voor diverse organisatievormen, communicatiemiddelen en kanalen.


Magazine voor Studenten, om deze te informeren over activiteiten in Amsterdam ZuidoostZuidoost-is-ZO-web

Speciale website ZO! Zijn wij, ontwikkeld naar aanleiding van het merkconcept.

ZOCity-web

Speciale website ZO! City, ontwikkeld naar aanleiding van het merkconcept.